Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Oceń, jaki wpływ na poziom życia poszczególnych 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Oceń, jaki wpływ na poziom życia poszczególnych

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Oceń, jaki wpływ na poziom życia poszczególnych grup społeczeństwa polskiego miał rozwój gospodarczy Polski w XVI wieku. 

  • Kupcy - szybki rozwój handlu, który nastąpił pod koniec XV wieku w Polsce doprowadził do znacznych zmian w gospodarce. Zwiększyło się zapotrzebowanie na artykuły rolnicze, mięso, zboże a także drewno. Dzięki wymianie handlowej z państwami Europy Zachodniej polscy kupcy w bardzo szybkim tempie bogacili się, ich majątki wzrastały. Gdańscy kupcy stanowili o potędze Gdańska. Przyczynili się do jego rozkwitu oraz gospodarczej prosperity. Ich umiejętności, energia, wiedza, talent, odwaga a w dużej mierze także znajomość języków i  rynków zbytu decydowały o rozkwicie tego nadmorskiego miasta w wielu sferach życia, nie tylko w ekonomii. 
  • Szlachta - dzięki rozwojowi gospodarczemu Polski produkcja rolna stała się bardziej opłacalna. Stanowiła doskonałe źródło dochodów dla polskiej szlachty. Wzrost zapotrzebowania na mięso oraz zboże w Europie Zachodnie sprawił, że rolnictwo stało się coraz bardziej opłacalne. Szlachta zarządająca swymi folwarkami bogaciła się. Ponadto, darmowa i bardzo liczna siła robocza w postaci chłopów pańszczyźnianych, powodowała, że uzyskiwane plony były znacznie wyższe.
  • Chłopi - rozwój gospodarczy Polski w XVI wieku negatywnie odbił się na najniższej grupie społecznej, jaką stanowili chłopi. Ze względu na obowiązkową pracę na folwarku pana, chłopom nie starczało czasu na uprawę własnych pól. W wyniku czego uzyskiwali niewielkie dochody i znacznie ubożeli. Chłopi stali się z czasem całkowicie zależni od właścicieli folwarków, bez zgody których nie mogli nawet opuścić wsi.