Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Scharakteryzuj działalność zakonu jezuitów 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Scharakteryzuj działalność zakonu jezuitów

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Zakon jezuitów odgrywał szczególną rolę w walce z reformacją. Zgromadzenie to, zwane także Towarzystwem Jezusowym zostało założone przez Ignacego Loyolę w 1539 roku. Podstawową zasadą zakonu jezuitów było zachowanie bezwzględnego posłuszeństwa Kościołowi i papieżowi. Jezuici byli wybierani do nowego zgromadzenia według ścisłych kryteriów. Pretendenci musieli wykazywać się zdolnościami intelektualnymi oraz silną osobowością. Jezuici przez nieustanne dokształcanie zaczęli stanowić elitę ówczesnego społeczeństwa. Na terenach objętych reformacją zakładali szkoły katolickie oraz głosili kazania, nawracając heretyków. Jezuici słynęli także z działalności misyjnej w krajach, do których nie dotarło wcześniej chrześcijaństwo. Prowadzili chrystianizację na terenach Indii, Japonii, w Afryce oraz nowo odkrytej Ameryce. Jako najlepiej wykształceni i najbardziej zdyscyplinowani wśród zakonników pełnili funkcję spowiedników i kaznodziejów królewskich. Towarzystwo Jezusowe odegrało zasadniczą rolę w dziele reformy Kościoła po soborze trydenckim, stając się najpotężniejszym zakonem katolickim. W XVIII wieku wielu jezuitów należało do czołowych postaci oświecenia chrześcijańskiego. Kładli nacisk na udział wiernych w dziele własnego zbawienia oraz metodyczną modlitwę według "Ćwiczeń duchowych świętego Ignacego Loyoli" - poprzez rekolekcje, rozmyślania oraz spowiedź.