Historia

Śladami przeszłości 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Oceń skutki odkryć geograficznych dla Europejczyków 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Oceń skutki odkryć geograficznych dla Europejczyków

Złoty trójkąt
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

Po dotarciu Krzysztofa Kolumba do Ameryki, Europejczycy zaczęli organizować liczne wyprawy, które miały na celu podbój nowo odkrytych ziem. Na kontynent amerykański przybywali konkwistadorzy - żądni przygód, ludzie kierujący się wyłącznie chęcią zdobycia złota oraz nowych ziem. Najeźdźcy szybko opanowali wyspy Morza Karaibskiego oraz część kontynentu amerykańskiego podporządkowując sobie rdzenną ludność. Jednym z najbardziej znanych konkwistadorów był Hiszpan Ferdynand Cortez, który w ciągu zaledwie kilu lat opanował bogate państwo Azteków. Z kolei Francisco Pizzaro podbił państwo Inków zdobywając w 1533 roku inkaską stolicę - Cuzco. W wyniku wypraw konkwistadorów Hiszpanie zajęli rozległe obszary Ameryki Południowej, Środkowej oraz Północnej. Porugalczycy opanowali z kolei wybrzeża dzisiejszej Brazylii. Europejczycy przekształcili zdobyte terytoria w kolonie. Hodowano w nich bydło, uprawiano bawełnę, trzcinę cukrową, ryż oraz winną latorośl. Gwałtownie rozwijało się niewolnictwo. Europejczycy przyczynili się do śmieci milionów rdzennych mieszkańców Ameryki. Kontakty pomiędzy mieszkańcami obu kontynentów doprowadziły do rozpowszechniania się wielu chorób. W ten sposób do Ameryki trafiła zabójcza dla Indian ospa. Okrucieństwo zdobywców oraz brak odporności tubylców na choroby zakaźne przeniesione z Europy sprawiły, że zginęła wówczas większość mieszkańców Ameryki Południowej i Środkowej. Wypędzani z własnych ziem Indianie szukali schronienia w niedostępnych kolonizatorom rejonach - w dżunglach oraz na terenach górskich. Tam przez setki lat bronili się przed najeźdźcami. W wyniku podbojów, zagładzie uległa także religia oraz kultura ludów Ameryki. Hiszpanie nieszczyli świątynie Azteków i Inków, indiańskie kroniki palono a naczynia rytualne oraz posągi wykonane z metali szlachetnych wywożono do Europy. Odkrycia geograficzne spowodowały olbrzymie zmiany w życiu Europejczyków. Wyprawy zamorskie wzbogaciły wiedzę ludzi o otaczającym świecie. Wzrosło zainteresowanie naukami przyrodniczymi, kartografowie zaczęli sporządzać dokładniejsze mapy. W wyniku odkrycia nieznanych dotąd lądów powstały nowe trasy wiodące przez oceany. 

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21492

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50
 • D = 500

Korzystając z systemu rzymskiego liczbę naturalną przedstawiamy jako ciąg powyższych cyfr uporządkowanych od wartości największej do najmniejszej, a wartość liczby jest równa sumie wartości poszczególnych cyfr.

Przykłady:

 • XV → 10+5=15
 • XXXII → 10+10+10+1+1=32
 • CXXVII → 100+10+10+5+1+1=127
 • MDLVII → 1000+500+50+5+1+1=1557

W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości. W takim jednak przypadku wartość mniejszej cyfry uważamy za ujemną.

Przykłady:

 • IX → -1+10=10-1=9
 • CD → -100+500=500-100=400
 • XLII → -10+50+1+1=50-10+2=42
 • CML → -100+1000+50=1000-100+50=950

Ważne jest, że w systemie rzymskim możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie. Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

Przykład:

 • XXXII → 10+10+10+1+1=32

  Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.). Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I,II,III,IIII,IIIII,... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e. W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy, jednak pod koniec tej epoki coraz częściej używano już cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb. System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zobacz także
Udostępnij zadanie