Historia

Śladami przeszłości 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Oceń skutki odkryć geograficznych dla Europejczyków 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Oceń skutki odkryć geograficznych dla Europejczyków

Złoty trójkąt
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

Po dotarciu Krzysztofa Kolumba do Ameryki, Europejczycy zaczęli organizować liczne wyprawy, które miały na celu podbój nowo odkrytych ziem. Na kontynent amerykański przybywali konkwistadorzy - żądni przygód, ludzie kierujący się wyłącznie chęcią zdobycia złota oraz nowych ziem. Najeźdźcy szybko opanowali wyspy Morza Karaibskiego oraz część kontynentu amerykańskiego podporządkowując sobie rdzenną ludność. Jednym z najbardziej znanych konkwistadorów był Hiszpan Ferdynand Cortez, który w ciągu zaledwie kilu lat opanował bogate państwo Azteków. Z kolei Francisco Pizzaro podbił państwo Inków zdobywając w 1533 roku inkaską stolicę - Cuzco. W wyniku wypraw konkwistadorów Hiszpanie zajęli rozległe obszary Ameryki Południowej, Środkowej oraz Północnej. Porugalczycy opanowali z kolei wybrzeża dzisiejszej Brazylii. Europejczycy przekształcili zdobyte terytoria w kolonie. Hodowano w nich bydło, uprawiano bawełnę, trzcinę cukrową, ryż oraz winną latorośl. Gwałtownie rozwijało się niewolnictwo. Europejczycy przyczynili się do śmieci milionów rdzennych mieszkańców Ameryki. Kontakty pomiędzy mieszkańcami obu kontynentów doprowadziły do rozpowszechniania się wielu chorób. W ten sposób do Ameryki trafiła zabójcza dla Indian ospa. Okrucieństwo zdobywców oraz brak odporności tubylców na choroby zakaźne przeniesione z Europy sprawiły, że zginęła wówczas większość mieszkańców Ameryki Południowej i Środkowej. Wypędzani z własnych ziem Indianie szukali schronienia w niedostępnych kolonizatorom rejonach - w dżunglach oraz na terenach górskich. Tam przez setki lat bronili się przed najeźdźcami. W wyniku podbojów, zagładzie uległa także religia oraz kultura ludów Ameryki. Hiszpanie nieszczyli świątynie Azteków i Inków, indiańskie kroniki palono a naczynia rytualne oraz posągi wykonane z metali szlachetnych wywożono do Europy. Odkrycia geograficzne spowodowały olbrzymie zmiany w życiu Europejczyków. Wyprawy zamorskie wzbogaciły wiedzę ludzi o otaczającym świecie. Wzrosło zainteresowanie naukami przyrodniczymi, kartografowie zaczęli sporządzać dokładniejsze mapy. W wyniku odkrycia nieznanych dotąd lądów powstały nowe trasy wiodące przez oceany. 

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10741

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

  • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

  • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Zobacz także
Udostępnij zadanie