Historia

Wyspa Hispaniola 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

1. Odpowiedz, jak rdzenni mieszkańcy odnalezionych ziem odnosili się do żeglarzy. Wyjaśnij, czym zachowanie wyspiarzy różniło się od postawy Europejczyków. 

- Rdzenii mieszkańcy Ameryki byli bardzo szczerzy i szczodrzy, dzielili się wszystkim co posiadali. Do żeglarzy odnosili się w sposób przyjazny, byli gotowi darować im każdą rzecz o którą poprosili. 

2. Wytłumacz, dlaczego podróżnik podkreślał bogactwo odkrytej wyspy. 

- Krzysztof Kolumb podkreślał bogactwo odkrytej wyspy, ponieważ chciał przekazać hiszpańskiemu władcy informacje o zasobach jakie posiadały nowe lądy. Tereny odkryte przez Kolumba były bogate w złoto, przyprawy, bawełnę, żywicę, aloes oraz niewolników.

DYSKUSJA
komentarz do zadania Wyspa Hispaniola - Zadanie Praca z tekstem źródłowym: Śladami przeszłości 2 - strona 139
Maja

16 stycznia 2018
dzieki!
komentarz do odpowiedzi Wyspa Hispaniola - Zadanie Praca z tekstem źródłowym: Śladami przeszłości 2 - strona 139
Adam

12 grudnia 2017
Dzięki :):)
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

71339

Nauczyciel

Wiedza
Kwadrat

W kwadracie: 

 • wszystkie boki mają jednakową długość

 • wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi (mają miary wynoszące 90°)

 • przekątne mają jednakowe długości, przecinają się w połowie i są prostopadłe

Wzór na pole kwadratu

`P=a*a=a^2` 

`a`  - długość boku kwadratu


Uwaga!

Każdy kwadrat jest prostokątem.

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom