Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Oceń jakie znaczenie dla Polski i Litwy 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Oceń jakie znaczenie dla Polski i Litwy

Warto wiedzieć
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Powstanie państwa moskiewskiego stanowiło dla Wielkiego Księstwa Litewskiego wielkie zagrożenie, ponieważ kolejni władcy rywalizowali z Litwą o wpływy na terenach dawnej Rusi Kijowskiej. Po upadku Bizancjum i podboju Bałkanów oraz Kaukazu przez Turków - Wielkie Księstwo Moskiewskie stało się jedynym niepodległym państwem prawosławnym. Moskwa, jako spadkobierczyni Bizancjum aspirowała wówczas do roli stolicy świata prawosławnego. Rządy Wielkiego Księstwa Moskiewskiego charakteryzowały się krwawymi podbojami (Pskowa, Smoleńska i Riazania), surowym panowaniem oraz represyjną polityką (rządy Iwana IV Groźnego). Z kolei przybycie Turków do Europy zagrażało chrześcijańskiej Polsce. W XVII wieku ówczesna Rzeczpospolita Obojga Narodów prowadziła ciężkie zmagania z muzłumańską Turcją oraz prawosławną Rosją.