Historia

Śladami przeszłości 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Omów kolejne etapy jednoczenia ziem ruskich 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Omów kolejne etapy jednoczenia ziem ruskich

Warto wiedzieć
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Etapy jednoczenia ziem ruskich:

 • Po rozpadzie imperium Czyngis-chana w I poł. XIV wieku państwa mongolskie zaczęły stopniowo upadać, jednocześnie malały wpływy tatarskie na ziemiach ruskich;
 • Z czasem wzrosła potęga Księstwa Moskiewskiego prowadzącego ekspansję na terenach należących do dawnej Rusi Kijowskiej;
 • W 1328 roku Księstwo Moskiewskie zawarło unię z Wielkim Księstwem Włodzimierskim, w wyniku sojuszu powstało Wielkie Księstwo Moskiewskie;
 • W 1380 roku państwo moskiewskie ostatecznie zrzuciło mongolskie jarzmo. Wielki książę Dymitr Doński rozgromił wojska Złotej Ordy w bitwie na Kulikowym Polu;
 • Dzięki olbrzymiemu zwycięstwu, jakiego dokonał Dymitr Doński księstwo moskiewskie prowadziło dalszę ekspansję oraz powiększało swoje terytorium;
 • Z czasem państwo moskiewskie opanowało kolejne niezależne państwa ruskie;
 • Iwan Kalita rozpoczął proces "jednoczenia" ziem ruskich, bardzo często, pod tym hasłem kryły się jednak krwawe podoboje ziem, księstw oraz miast. Tak było choćby z Nowogrodem Wielkim i Pskowem, których mieszkańcy wycinani byli w pień. Przyłączano Jarosław, Rostów, Twer, a z początkiem XVI wieku także Psków, Smoleńsk oraz Riazań. W ten sposób powstało duże, jednolite kulturowo i etnicznie państwo;
 • W wyniku zawarcia małżeństwa Iwana III Srogiego z bizantyjską księżniczką Zoe Paleolog wielki książę moskiewski rozpoczął szerzenie teorii o "Moskwie jako Trzecim Rzymie", maraiż doprowadził do wzmocnienia pozycji dynastii Rurykowiczów, a Iwan III Srogi ogłosił się prawowitym i jedynym  spadkobiercą imperium;
 • W czasie panowania Iwana III Srogiego Wielkie Księstwo Moskiewskie określiło się sukcesorem Bizancjum - jedynego prawosławnego, niepodległego państwa na świecie. Ponadto, Moskwa jako swój symbol przyjęła z Bizancjum dwugłowego orła oraz wprowadziła bizantyjski ceremoniał dwors;i.
 • To wówczas narodziła się "Rosja". Nazwę tę przyjęto, jako określenia Rusi z języka greckiego. Nazwa i nazewnictwo tym bardziej podkreślało zwierzchność oraz dominację Moskwy nad resztą ruskich ziem;
 • Iwan IV Groźny jako pierwszy rosyjski władca przyjął tytuł cara, nawiązując w ten sposób do tradycji Bizancjum. Moskwa - niegdyś stolica małego księstwa - stała się najważniejszym ośrodkiem politycznym całej Rusi;
DYSKUSJA
user profile image
Alan

14-12-2017
Dzięki za pomoc :):)
user profile image
Ada

01-12-2017
Dziękuję!!!!
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

20940

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie