Historia

Śladami przeszłości 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Omów kolejne etapy jednoczenia ziem ruskich 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Omów kolejne etapy jednoczenia ziem ruskich

Warto wiedzieć
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Etapy jednoczenia ziem ruskich:

 • Po rozpadzie imperium Czyngis-chana w I poł. XIV wieku państwa mongolskie zaczęły stopniowo upadać, jednocześnie malały wpływy tatarskie na ziemiach ruskich;
 • Z czasem wzrosła potęga Księstwa Moskiewskiego prowadzącego ekspansję na terenach należących do dawnej Rusi Kijowskiej;
 • W 1328 roku Księstwo Moskiewskie zawarło unię z Wielkim Księstwem Włodzimierskim, w wyniku sojuszu powstało Wielkie Księstwo Moskiewskie;
 • W 1380 roku państwo moskiewskie ostatecznie zrzuciło mongolskie jarzmo. Wielki książę Dymitr Doński rozgromił wojska Złotej Ordy w bitwie na Kulikowym Polu;
 • Dzięki olbrzymiemu zwycięstwu, jakiego dokonał Dymitr Doński księstwo moskiewskie prowadziło dalszę ekspansję oraz powiększało swoje terytorium;
 • Z czasem państwo moskiewskie opanowało kolejne niezależne państwa ruskie;
 • Iwan Kalita rozpoczął proces "jednoczenia" ziem ruskich, bardzo często, pod tym hasłem kryły się jednak krwawe podoboje ziem, księstw oraz miast. Tak było choćby z Nowogrodem Wielkim i Pskowem, których mieszkańcy wycinani byli w pień. Przyłączano Jarosław, Rostów, Twer, a z początkiem XVI wieku także Psków, Smoleńsk oraz Riazań. W ten sposób powstało duże, jednolite kulturowo i etnicznie państwo;
 • W wyniku zawarcia małżeństwa Iwana III Srogiego z bizantyjską księżniczką Zoe Paleolog wielki książę moskiewski rozpoczął szerzenie teorii o "Moskwie jako Trzecim Rzymie", maraiż doprowadził do wzmocnienia pozycji dynastii Rurykowiczów, a Iwan III Srogi ogłosił się prawowitym i jedynym  spadkobiercą imperium;
 • W czasie panowania Iwana III Srogiego Wielkie Księstwo Moskiewskie określiło się sukcesorem Bizancjum - jedynego prawosławnego, niepodległego państwa na świecie. Ponadto, Moskwa jako swój symbol przyjęła z Bizancjum dwugłowego orła oraz wprowadziła bizantyjski ceremoniał dwors;i.
 • To wówczas narodziła się "Rosja". Nazwę tę przyjęto, jako określenia Rusi z języka greckiego. Nazwa i nazewnictwo tym bardziej podkreślało zwierzchność oraz dominację Moskwy nad resztą ruskich ziem;
 • Iwan IV Groźny jako pierwszy rosyjski władca przyjął tytuł cara, nawiązując w ten sposób do tradycji Bizancjum. Moskwa - niegdyś stolica małego księstwa - stała się najważniejszym ośrodkiem politycznym całej Rusi;
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10623

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie