Historia

Autorzy:Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Czy chciałbyś/chciałabyś żyć w dziewiętnastowiecznej Łodzi? 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Czy chciałbyś/chciałabyś żyć w dziewiętnastowiecznej Łodzi?

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

  • Czy chciałbyś/chciałabyś żyć w dziewiętnastowiecznej Łodzi? Uzasadnij odpowiedź.

Nie chciałbym/chciałabym żyć w XIX Łodzi, ponieważ miasto to było w tym czasie bardzo zanieczyszczone. Wszędzie wznosił się uciążliwy dym z kotłowni i maszynowni w której znajdowała się maszyna parowa. Nad miastem dominowały wysokie kominy, pomieszczenia biurowe w których pracowali inżynierowie i buchalterzy na także liczne robotnicze domy. Zanieczyszczenie powietrza dumem z licznych kominów sprawiało, że niebo nad Łodzią zawsze zasunięte było ciemnymi chmurami. Miasto nie posiadało sieci kanalizacji oraz wodociągów, śmieci wyrzucano wprost na ulice. Łódź nie dysponowała ponadto odpowiednimi połączeniami kolejowymi. Komunikację miejską zapewniały dorożki oraz tramwaje. Ulice były słabo oświetlone, przepełnione ubogimi robotnikami, których pensja nie wystarczała na pokrycie najpilniejszych potrzeb. Dzieci zatrudniano najczęściej po prac pomocniczych, nie uczęszczały do szkół. Musiały ciężko pracować na swoje utrzymanie. Podczas obsługi urządzeń fabrycznych niejednokrotnie dochodziło do groźnych wypadków, właściciele zakładów nie dbali o zapewnienie odpowiednich warunków pracy swoim pracownikom.