Historia

Autorzy:Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Podaj przyczyny napływu ludności ze wsi 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Podaj przyczyny napływu ludności ze wsi

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Przyczyny napływu ludności ze wsi do miast w XIX wieku:

  • Chłopi posiadający małe gospodarstwa rolne nie byli w stanie utrzymać swoich rodzin;
  • Bieda zmuszała mieszkańców wsi do przenoszenia się do miast, gdzie podejmowali różnorakie zajęcia niewymagające wykształcenia;
  • Chłopi dążyli do poprawy warunków życia;
  • Rozwój miast powodował napływ miejscowej ludności wiejskiej;