Historia

Jak była zorganizowana władza w ZSRR? 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Jak była zorganizowana władza w ZSRR?

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

W 1922 roku bolszewicka Rosja przyjęła nazwę Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR, Związek Sowiecki). Dyktatorską władzę objął Józef Stalin, który na wysoką skalę rozbudował policję polityczną zwalczającą wrogów komunistycznej władzy. Aby wymusić posłuszeństwo wśród obywateli, Stalin stosował okrutne metody. Przeciwników politycznych oraz osoby podejrzane o brak lojalności wobec przywódcy partii komunistycznej karano więzieniem lub śmiercią. Kilkadziesiąt milionów mieszkańców ZSRR osadzano w łagrach. Przebywający tam więźniowie pracowali przy wyrębie lasów, budowie obiektów przemysłowych oraz w kopalniach. Wielu z nich zmarło na skutek wycieńczenia, głodu i chorób. Komuniści upaństwowili majątki ziemskie i wielkie zakłady przemysłowe. Zabrano ziemię bogatym chłopom (kułakom) i przekazano ją wielkim państwowym gospodarstwom rolnym, zwanych kołchozami. Polityka prowadzona przez Stalina doprowadziła w konsekwencji do Wielkiego Głodu, który pochłoną blisko 7 mln ludzi. 

DYSKUSJA
Informacje
Klucz do historii 6
Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie