Historia

Autorzy:Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Jak była zorganizowana władza w ZSRR? 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Jak była zorganizowana władza w ZSRR?

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

W 1922 roku bolszewicka Rosja przyjęła nazwę Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR, Związek Sowiecki). Dyktatorską władzę objął Józef Stalin, który na wysoką skalę rozbudował policję polityczną zwalczającą wrogów komunistycznej władzy. Aby wymusić posłuszeństwo wśród obywateli, Stalin stosował okrutne metody. Przeciwników politycznych oraz osoby podejrzane o brak lojalności wobec przywódcy partii komunistycznej karano więzieniem lub śmiercią. Kilkadziesiąt milionów mieszkańców ZSRR osadzano w łagrach. Przebywający tam więźniowie pracowali przy wyrębie lasów, budowie obiektów przemysłowych oraz w kopalniach. Wielu z nich zmarło na skutek wycieńczenia, głodu i chorób. Komuniści upaństwowili majątki ziemskie i wielkie zakłady przemysłowe. Zabrano ziemię bogatym chłopom (kułakom) i przekazano ją wielkim państwowym gospodarstwom rolnym, zwanych kołchozami. Polityka prowadzona przez Stalina doprowadziła w konsekwencji do Wielkiego Głodu, który pochłoną blisko 7 mln ludzi.