Historia

Wczoraj i dziś 4 2015 (Podręcznik, Nowa Era)

Wymień prawa oraz obowiązki rodziców 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 4 Klasa
 3. Historia

Wymień prawa oraz obowiązki rodziców

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Obowiązki i prawa rodziców:

 • Opieka nad dzieckiem - zapewnienie dziecku pożywienia oraz ubioru;
 • Zapewnienie dziecku miłości oraz poczucia bezpieczeństwa;
 • Poszanowanie praw i wolności dziecka;
 • Szanowanie oraz wspieranie dziecka;
 • Prawo do wychowania i edukacji dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi;
 • Prawo wymagania od dziecka posłuszeństwa;
 • Prawo kontaktów z dzieckiem;
 • Rodzice mają prawo oczekiwać od dziecka pomocy w gospodarstwie domowym;

Obowiązki i prawa dzieci:

 • Dziecko ma obowiązek szanować swoich rodziców i aktywnie pomagać im w domowych czynnościach;
 • Rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia;
 • Szanować swoją pracę oraz innych ludzi;
 • Dbać i szanować rzeczy oraz zabawki otrzymane od rodziców;
 • Szanować  i wzrastać w poczuciu odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;
 • Wiernie służyć Ojczyźnie;
 • Prawo do życia i rozwoju;
 • Prawo do informacji;
 • Prawo do prywatności;
 • Prawo do nauki, wychowania bez przemocy oraz wyrażania własnych opinii;

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Wczoraj i dziś 4 2015
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21260

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie