Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wymień prawa oraz obowiązki rodziców 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 4 Klasa
 3. Historia

Wymień prawa oraz obowiązki rodziców

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Obowiązki i prawa rodziców:

 • Opieka nad dzieckiem - zapewnienie dziecku pożywienia oraz ubioru;
 • Zapewnienie dziecku miłości oraz poczucia bezpieczeństwa;
 • Poszanowanie praw i wolności dziecka;
 • Szanowanie oraz wspieranie dziecka;
 • Prawo do wychowania i edukacji dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi;
 • Prawo wymagania od dziecka posłuszeństwa;
 • Prawo kontaktów z dzieckiem;
 • Rodzice mają prawo oczekiwać od dziecka pomocy w gospodarstwie domowym;

Obowiązki i prawa dzieci:

 • Dziecko ma obowiązek szanować swoich rodziców i aktywnie pomagać im w domowych czynnościach;
 • Rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia;
 • Szanować swoją pracę oraz innych ludzi;
 • Dbać i szanować rzeczy oraz zabawki otrzymane od rodziców;
 • Szanować  i wzrastać w poczuciu odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;
 • Wiernie służyć Ojczyźnie;
 • Prawo do życia i rozwoju;
 • Prawo do informacji;
 • Prawo do prywatności;
 • Prawo do nauki, wychowania bez przemocy oraz wyrażania własnych opinii;