Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Przeczytaj tekst dotyczący konspiracyjnych 4.55 gwiazdek na podstawie 33 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj tekst dotyczący konspiracyjnych

4
 Zadanie

5
 Zadanie

A. Napisz, jakie umiejętności musiał przyswoić harcerz działający w konspiracji.

- Każdy harcerz działający w konspiracji musiał zgłębić tajniki wiązania węzłów wraz z praktyczną umiejętnością ich stosowania, opanować musztrę wojskową oraz poprawne medlowanie przełożonemu. Harcerz uczył się prawa, przysięgi harcerskiej, udzielania pierwszej pomocy oraz różnorakich sposobów porozumiewania się alfabetem Morse'a.

B. Wyjaśnij, dlaczego ważna była znajomość alfabetu Morse'a.

- Znajomość alfabetu Morse'a w okresie konspiracji była bardzo ważna, ponieważ umożliwiała komunikację pomiędzy harcerzami bez użycia słów. Dawała poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczała przed denuncjacją.

C. Wymień zadania wykonywane w ramach ćwiczeń ze spostrzegawczości. Do jakich działań Polskiego Państwa Podziemnego przygotowywały takie ćwiczenia?

- Zadania wykonywane w ramach ćwiczeń ze spostrzegawczości to: rozróżnianie typów samochodów, notowanie w pamięci ilości przejeżdżających samochodów niemieckich na określonym odcinku i w określonym czasie, wyszukiwanie tajemnych przejść z podwórka na podwórko i z ulicy na ulicę. Ćwiczenia te przygotowywały do sprawnej ucieczki przed Niemcami, uczyły orientacji w terenie, pozwalały na szybkie zapamiętywanie zdarzeń, wyostrzały bystrość. 

D. Uzasadnij, czy wymienione umiejętności są potrzebne młodzieży w dzisiejszych czasach. 

- Współcześnie Polska jest wolnym, suwerennym krajem. Cieszymy się niepodległością, wywalczoną 70 lat temu przez naszych rówieśników. Obecnie konspiracyjne umiejętności nie są potrzebne młodzieży, ponieważ na terenie naszego kraju nie toczy się wojna.

user profile image
Gość 2017-04-10
Dzięki
user profile image
Gość 2017-05-24
Dzięki