Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Wyjaśnij, dlaczego Rosja, Austria i Prusy 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Rosja, Austria i Prusy mogły dokonać I rozbioru Rzeczypospolitej, ponieważ ingerowały w sprawy wewnętrzne naszego państwa, wykokorzystały jego słabość. Ponadto, polskie rody magnackie często same zwracały się o pomoc do obcych władców. Rzeczypospolita, nie inwestująca w obronność kraju słabła.