Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Porównaj politykę zaborców wobec Polaków 3.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Porównaj politykę zaborców wobec Polaków

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Praca z tekstem
 Zadanie

Zarówno rusyfikacja jak i germanizacja, prowadzone w zaborze rosyjskim oraz pruskim miały na celu wynarodowienie Polaków oraz pozbawienia ich poczucia więzi ze swoim narodem. Zaborcy podejmowali podobne działania zmierzające do narzucenia swojej kultury oraz języka. Pragnęli zdławić dążenia niepodległościowe Polaków. Usunęli język polski z urzędów oraz szkół, stosowali względem Polaków rozmaite represje. Jedynie w zaborze austriackim, dzięki nadanej Galicji - autonomii, Polacy mogli cieszyć się licznymi swobodami. Następował rozwój polskiej kultury, artyści, malarze oraz pisarze mogli w swych dziełach manifestować patriotyzm oraz miłość do utraconej ojczyzny.