Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Wyjaśnij, w jaki sposób władze pruskie 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, w jaki sposób władze pruskie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
Praca z tekstem
 Zadanie

Polityka germanizacji miała na celu wynarodowienie Polaków. Pod koniec XIX wieku władze pruskie nasiliły antypolskie działania. W urzędach oraz szkołach obowiązywał język niemiecki. Nauczycielami oraz urzędnikami zostali Niemcy. Nauczanie w języku polskim obowiązywało jedynie w szkołach elementarnych oraz na lekcjach religii. Germanizacja objęła także Kościół katolicki. Niemcy stosowali represje względem księży. Prusacy prowadzili także politykę wydalania Polaków z ziem przez nich zajętych - tzw. rugi pruskie.