Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Praca z tekstem 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

1. O którym zaborze mówi tekst "Roty"? Zacytuj dwa fragmenty, któe potwierdzą Twoją odpowiedź.

- Tekst "Roty" mówi o zaborze pruskim.

Przykłady:

  • "Nie damy, by nas zniemczył wróg"
  • "Bronić będziemy ducha, Aż się rozpadnie w proch i pył Krzyżacka zawierucha"

2. Na podstawie pierwszej zwrotki powiedz, co, według poetki łączyło wszystkich Polaków.

- Wszystkich Polaków łączyła jedna, polska narodowość, wspólna historia, jedna ziemia, na której kolejne pokolenia Polaków żyły i wychowywały się a także polska mowa.

3. Co zapowiada poetka w wersie "Twierdzą nam będzie każdy próg"?

- Poeta zapowiada, że Polacy będą walczyć o wolność swego narodu do końca, będą bronić przed zniemczeniem każdego domu, progu. Każde domostwo będzie dla Polaków bezpiecznym schronieniem.

4. Do których czasów i jakich wydarzeń odwołują się sformułowania: "szczep piastowy", "krzyżacka zawierucha"? 

- Sformułowania te odwołują się do czasów średniowiecza, początków kształtowania się naszego narodu oraz walk z Zakomen Krzyżackim.