Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wymień podstawowe prawa i obowiązki 4.8 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Podstawowe prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej:

 • prawo do życia
 • prawo do bezpieczeństwa osobistego
 • prawo do posiadania własności
 • wolność myśli, sumienia i wyznania
 • wolność słowa
 • prawo do godziwej i odpowiednio płatnej pracy
 • prawo do ochrony zdrowia
 • prawo do życia w czystym i bezpiecznym środowisku
 • prawo do udziału w życiu publicznym

Podstawowe obowiązki obywateli Rzeczypospolitej Polskiej:

 • wierność ojczyźnie
 • troska o wspólne dobro
 • płacenie podatków 
 • dbanie o środowisko naturalne
 • obrona ojczyzny w momencie jej zagrożenia