Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia 3. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Zdania prawdziwe oznaczono literą P, a fałszywe literą F. Tam gdzie to możliwe dopisano wyjaśnienia w ostatniej kolumnie tabeli:

1.

We wszystkich wskazanych okresach największą liczbą ludności charakteryzowało się województwo śląskie. 

Komentarze