Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia 3. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Zdania prawdziwe oznaczono literą P, a fałszywe F. Tam gdzie to możliwe w ostatniej kolumnie tabeli dopisano wyjaśnienia:

1.

W Polsce w 2000 r. na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 64 osoby w wieku nieprodukcyjnym. 

P F

Tabela przedstawia współczynnik obciążenia demograficznego, czyli ile osób w wieku nieprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym. W 200 roku było 64 takich osób.

2.

Komentarze