Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia 3. Karty pracy zakres podstawowy, Zeszyt ćwiczeń

Funkcje bagien i mokradeł:

1. Przeciwdziałają suszom dzięki magazynowaniu wody.

Komentarze