Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia 3. Karty pracy zakres podstawowy, Zeszyt ćwiczeń

Ocena: Na tle Europy, Polska ma stosunkowo niewielkie zasoby wody słodkiej. 

Komentarze