Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Oblicza geografii 2. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Do kolejnych danych w tabeli, oznaczonych literami A-D należy przyporządkować następujące państwa:

A. Chiny

B.

Komentarze