Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Oblicza geografii 2. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Do podanych w tabeli państw, oznaczonych literami A, B i C należy dopisać nazwy następujących państw:

A. Indie;

B.

Komentarze