Klasa
I gimnazjum
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Świat bez tajemnic 1, Podręcznik
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

W górnym biegu rzeki wody płynie zdecydowanie mniej, niż w rzece nizinnej. Mimo to procesy erozyjne są znacznie bardziej nasilone w górnym odcinku, co związane jest ze znacznie większym spadkiem rzeki w tym fragmencie koryta. Powoduje to silną erozję wgłębną oraz intensywny transport materiału na tym odcinku rzeki. W efekcie tego rzeka górska często jest głęboko wcięta w podłoże, a na wychodniach bardziej odpornych na niszczenie skał powstają progi skalne i wodospady.

Komentarze