Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Oblicza geografii 1. Maturalne karty pracy. Po gimnazjum, Podręcznik

Dane:

dzień - 22 VI;

Słońce widoczne po północnej stronie nieba;

k=32⁰35'.

φ(p) - ?

Rozwiązanie:

Komentarze