Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zrozumieć fizykę 3. Zakres rozszerzony, Zbiór zadań

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

  

 

a)


1. Ciężar ciała na biegunie planety jest równy sile grawitacji. -

Na biegunie planety na ciało działa tylko siła grawitacji.


2. Ciężar ciała na biegunie planety jest równy ciężarowi ciała na równiku. - F

Ciężar ciała na równiku jest pomniejszony o wartość siły odśrodkowej działającej na to ciało. 

Komentarze