Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zrozumieć fizykę 3. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Dane:

  

Ładunek elementarny wynosi:

 

Szukane:

Rozwiązanie:

Zmianę energii potencjalnej   cząstki w polu elektrostatycznym wyznaczymy jako pracę   wykonaną przy przemieszczeniu protonu na odległość  :

Komentarze