Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zrozumieć fizykę 3. Zakres rozszerzony, Podręcznik

 

Wartość oddziaływania grawitacyjnego pomiędzy dwoma ciałami przedstawiamy wzorem:

 

gdzie  jest stałą grawitacji,  i  są oddziałującymi ze sobą masami,  jest odległością pomiędzy środkami tych mas.

Niech masa pewnego ciała oddziałującego grawitacyjnie z Ziemią i Księżycem wynosi .

Z tablic odczytujemy masy Ziemi, Księżyca oraz promienie Ziemi i Księżyca:

 

 

 

 

Siła grawitacji oddziałująca na ciało przy powierzchni Księżyca ma wartość:

 

Wartość siły grawitacji oddziałującej na ciało w pewnej odległości  od jej powierzchni przedstawimy jako:

 

Porównując oba wzory na wartości sił wyznaczamy odległość od powierzchni Ziemi, w której siła grawitacji działająca na ciało ma taką samą wartość jak przy powierzchni Księżyca:

 

 

 

 

Wymnażamy ma krzyż:

 

 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

 

 

 

 

Odczytajmy z tablic odległość między Ziemią i Księżycem:

Komentarze