Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Odkryć fizykę 3. Zakres podstawowy, Podręcznik

Dane: 

Częstotliwość  emitowanej fali dźwiękowej wynosi:

 

Korzystając z tabeli 9 na stronie 331 podręcznika odczytujemy prędkość  dźwięku w powietrzu:

 

Szukane:

Wygaszenie czy wzmocnienie?

Rozwiązanie:

Długość  emitowanej fali dźwiękowej wyznaczymy korzystając ze wzoru na prędkość fali:

Komentarze