Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Odkryć fizykę 3. Zakres podstawowy, Podręcznik

Dane:

Korzystając z tabeli 4 ze strony 329 podręcznika odczytujemy:

Ciepło właściwe wody:

Rozwiązując to zadanie skorzystamy również z:

▶ przybliżona wartość liczby pi: .

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Gęstość wyraża się wzorem:

 

gdzie:

 - masa substancji,

 - objętość substancji.

korzystając z definicji gęstości wyznaczmy wzór na podgrzewaną masę wody:

Komentarze