Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Odkryć fizykę 3. Zakres podstawowy, Podręcznik

Dane:

Odczytujemy z tabliczki znamionowej moc czajnika:

 

Korzystając z tablicy 4 na stronie 329 podręcznika odczytujemy:

Ciepło właściwe wody wynosi:

Rozwiązując to zadanie skorzystamy również z:

▶ gęstość wody: .

Szukane:

Rozwiązanie:

Korzystając z definicji gęstości:

 

gdzie:

 - masa substancji,

 - objętość substancji.

Wyznaczamy wzór na masę  wody jaką chcemy zgotować:

Komentarze