Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Odkryć fizykę 3. Zakres podstawowy, Podręcznik

Stosunek kąta padania  do kąta załamania  jest wyrażony za pomocą prawa Snelliusa:

 

gdzie:

 

 

 

Funkcja sinus jest funkcją rosnącą dla kątów od 0° do 90°.

Komentarze