🎓 Na dnie naczynia wypełnionego cieczą na wysokość H = 10 cm... - Zadanie 7.3.8.: Zrozumieć fizykę 2. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 - strona 27
Przedmiot:
Fizyka
Wybrana książka:
Zrozumieć fizykę 2. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 (Zbiór zadań, Nowa Era)
Klasa:
II technikum
Strona 27

Na dnie naczynia wypełnionego cieczą na wysokość H = 10 cm...

7.3.8.
 Zadanie

7.3.9.
 Zadanie
7.3.10.
 Zadanie
7.3.11.
 Zadanie
7.3.12.
 Zadanie

Wiemy, że wysokość cieczy w naczyniu wynosi:

 

Do naczynia wkładamy stalowy sześcian o boku:

 

Zatem całkowita objętość sześcianu będzie wynosiła:

 

Jeżeli przyjmiemy, że gęstość stali wynosi , to masę tego sześcianu obliczymy korzystając z definicji gęstości:

 

 

Zatem wartość ciężaru sześcianu wynosi:

 

gdzie  jest jego masą,  jest wartością przyspieszenia ziemskiego. 

Przyjmujemy, że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi:

 

Oznacza to, że:

 

Na sześcian zanurzony w cieczy działa również siła wyporu . Jej wartość będzie zależała od tego jaka część sześciany jest zanurzona w wodzie. Wiemy, że  to odległość podstawy sześcianu od dna naczynia. Wprowadźmy sobie oznaczenie , które będzie odpowiadało długości części krawędzi sześcianu zanurzonego w wodzie. Wykonajmy rysunki pomocnicze, na których zaznaczymy siły działające na sześcian w poszczególnych etapach wynurzenia z wody:

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Nowa Era
Rok wydania:
2020
Autorzy:
Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
ISBN:
9788326739811
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Ewelina
27683

Nauczyciel

Nauczycielka fizyki w liceum z 2-letnim doświadczeniem oraz matematyki w szkole podstawowej z 4-letnim doświadczeniem. Uwielbiam podróże oraz gry planszowe.