Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zbiór zadań do fizyki dla szkoły podstawowej, Zbiór zadań

Dane:

▶ początkowa wysokość, na jakiej znajduje się narciarz nad poziomem morza: ,

▶ wysokość narciarza nad poziomem morza po zjeździe:

 

 

Szukane: 

▶ wartość prędkości, z jaką uzyska narciarz po zjeździe:   

Rozwiązanie: 

Przyjmijmy, że masa narciarza wynosi .

Energię potencjalną ciała znajdującego się na Ziemi obliczamy korzystając ze wzoru:

 

gdzie  jest ciała,  jest wartością przyspieszenia ziemskiego,  jest wysokością, na jakiej znajduje się to ciało. 

Na wzgórzu i po zjeździe energia potencjalna narciarza może zostać przedstawiona za pomocą wzorów: 

Komentarze