Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 1. Szkoła branżowa I stopnia. Reforma 2019, Podręcznik

Energię kinetyczną ciała przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie  jest energią kinetyczną ciała o masie  poruszającego się z prędkością . Ciało na początku spadku swobodnego ma zerową wartość prędkości. Prędkość ta wzrasta zgodnie z zależnością:

Komentarze