Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 1. Zakres rozszerzony, Zbiór zadań

Dane:

 

 

 

Przyjmujemy, że:

 

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Korzystamy z wzoru na siłę dośrodkową, która ma postać:

 

gdzie Fd jest siłą dośrodkową, m jest masą dziecka, r jest promieniem okręgu na jakim porusza się dziecko, v jest prędkością liniową dziecka. Szybkość liniową możemy przedstawić jako iloczyn szybkości kątowej i promienia okręgu:

Komentarze