Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 1. Zakres rozszerzony, Zbiór zadań

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

 

Przyjmujemy, że:

 

Zanim zaczniemy odpowiadać na poszczególne podpunktu musimy wykonać rachunki pomocnicze. Zacznijmy od podzielenia sobie ruchu klocka na dwa etapu. I etap - przed zerwaniem nici, II etap - po zerwaniu nici.

Zaznaczmy siły działające w układzie, mające wpływ na ruch klocka:

Komentarze