Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Fizyka. Zbiór zadań 1 (Zbiór zadań, Operon)

Na dwóch siłomierzach zawieszono... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Dane:

`m_s = 300\ g = 0,3\ kg` 

`m_c = 3,5\ kg` 

`g = 9,81\ m/s^2` 

 

`bb(a.)` 

Wykonajmy rysunek przedstawiający sytuację opisaną w zadaniu i zaznaczmy siły działające na układ:

gdzie Fgc jest siłą ciężkości ciężarka, Fgs jest siłą ciężkości siłomierza, Fs1 jest siłą wskazywaną przez pierwszy siłomierze, Fs2 jest siłą wskazywana przez drugi siłomierz. Zauważmy, że drugi siłomierz wskazuje siłę  równą sile ciężkości ciężarka:

`F_(s2) = F_(gc)` 

Siłę ciężkości przedstawiamy za pomocą wzoru:

`F_g = m g ` 

gdzie Fg jest siłą ciężkości, m jest masą ciała, g jest przyspieszeniem ziemskim. Z tego wynika, że:

`F_(gc) = m_c*g` 

Z tego wynika, że:

`F_(s2) = m_c*g` 

`F_(s2) = 3,5\ kg*9,81\m/s^2` 

`F_(s2) = 34,335\ kg*\m/s^2` 

`F_(s2) ~~ 34,3\ N` 

Siła wskazywana przez pierwszy siłomierz będzie sumą ciężkości ciężarka i siłomierza:

`F_(s1) = F_(gc) + F_(gs)` 

`F_(s1) = m_c  g + m_s  g` 

`F_(s1) = (m_c + m_s)  g` 

`F_(s1) = (3,5\ kg + 0,3\ kg) *9,81\ m/s^2` 

`F_(s1) = 3,8\ kg *9,81\ m/s^2` 

`F_(s1) = 37,278\ kg*m/s^2` 

`F_(s1) ~~ 37,3\ N` 

Odp.: Pierwszy siłomierz wskaże wynik równy około `37,3\ N`, a drugi pokaże wynik równy około `34,3\ N` 

 

`bb(b.)` 

Wykonajmy rysunek przedstawiający sytuację opisaną w zadaniu i zaznaczmy siły działające na układ:

gdzie Fgc jest siłą ciężkości ciężarka, Fs1 jest siłą wskazywaną przez pierwszy siłomierze, Fs2 jest siłą wskazywana przez drugi siłomierz. Ponieważ w zadaniu nie scharakteryzowano szczegółowo siłomierzy, to przyjmujemy, że są to dwa takie same siłomierze, czyli:

`F_(s1) = F_(s2)` 

Wówczas:

`F_(s1) + F_(s2) = F_(gc)` 

`F_(s1) + F_(s1) = m_c  g` 

`2  F_(s1) = m_c  g \ \ \ \ \ |:2` 

`F_(s1) = 1/2  m_c  g` 

`F_(s1) = 0,5*3,5\ kg *9,81\ m/s^2` 

`F_(s1) = 17,1675\ kg*m/s^2` 

`F_(s1) ~~ 17,2\ N` 

Z tego wynika, że:

`F_(s1) = F_(s2) ~~ 17,2\ N` 

Odp.: Każdy z siłomierzy wskaże taką samą wartość równą około `17,2\ N.` 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Barbara Budny
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom