Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Fizyka. Zbiór zadań 1 (Zbiór zadań, Operon)

Na wykresie (rys. 3.6) przedstawiono... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Na wykresie (rys. 3.6) przedstawiono...

5
 Zadanie

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie

Z treści zadania wiemy, że każde z dwóch ciał ma masę: `m = 10\ kg` 

Z wykresu dołączonego do zadania odczytujemy, że:

`Delta p_1 = 0\ (kg*m)/s - 8\ (kg*m)/s\ =>\ Delta p_1 = - 8\ (kg*m)/s " dla " Delta t_1=10\ s` 

`Delta p_2 = 6\ (kg*m)/s - 0\ (kg*m)/s\ =>\ Delta p_2 = 6\ (kg*m)/s " dla " Delta t_2=5\ s` 

Wiemy, że pęd ciała jest wprost proporcjonalny do szybkości ruchu. Z tego wynika, że jeżeli pęd ciała maleje, to jego szybkość również maleje oraz jeżeli pęd ciała rośnie, to jego szybkość również rośnie. Pęd ciała przedstawiamy za pomocą wzoru:

`p=m*v` 

gdzie p jest pędem ciała o masie m poruszającego się z prędkością v. Możemy zatem zapisać, że:

`Delta p_1 = m*Deltav_1 " oraz " Delta p_2 = m*Deltav_2` 

Wówczas:

`Delta v_1 = (Delta p_1)/m \ =>\ Delta v_1 = (- 8\ (kg*m)/s)/(10\ kg) = -0,8\ m/s` 

`Delta v_2 = (Delta p_2)/m \ =>\ Delta v_2 = (6\ (kg*m)/s)/(10\ kg) = 0,6\ m/s` 


Przyspieszenie

Przyspieszenie ciała przedstawiamy wzorem:

`a = (Delta v)/(Delta t)` 

gdzie a jest przyspieszeniem, Δv jest zmianą prędkości, Δt jest zmianą czasu. Z tego wynika, że dla poszczególnych ciał otrzymujemy:

`a_1 = (Delta v_1)/(Delta t_1) \ =>\ a_1 = (-0,8\ m/s)/(10\ s) = -0,08\ m/s^2` 

`a_2 = (Delta v_2)/(Delta t_2) \ =>\ a_2 = (0,6\ m/s)/(5\ s) = 0,12\ m/s^2` 


Siła działająca na ciało

Wiemy, że siła zmienia pęd ciała. Zmiana pędu ciała jest równa iloczynowi siły i czasu jej działania:

`Delta p = F*t` 

gdzie Δp jest tak zwanym popędem ciała (zmianą pędu), F jest siłą równą szybkości zmiany pędu, t jest czasem działania tej siły. Z tego wynika, że siłę działającą na ciała możemy przedstawić zależnością:

`F = (Delta p)/(Delta t)` 

Oznacza to, że dla poszczególnych ciał otrzymujemy:

`F_1 = (Delta p_1)/(Delta t_1) \ =>\ F_1 = (- 8\ (kg*m)/s)/(10\ s)=-0,8\ kg*m/s^2 = -0,8\ N`

`F_2 = (Delta p_2)/(Delta t_2) \ =>\ F_2 = (6\ (kg*m)/s)/(5\ s)=1,2\ kg*m/s^2 = 1,2\ N`


Szybkość dla `bb(t = 5\ s)` 

Obliczamy najpierw szybkości początkowe dla poszczególnych ciał:

`v_(p1) = (8\ (kg*m)/s)/(10\ kg)=0,8\ m/s` 

`v_(p2) = (0\ (kg*m)/s)/(10\ kg) = 0\ m/s` 

Wiemy, że przyspieszenie wynoszą:

`a_1  = -0,08\ m/s^2  " oraz "  a_2 = 0,12\ m/s^2` 

Prędkość ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

`v_k = v_p + a t` 

gdzie vk jest prędkością końcową ciała, vp jest prędkością początkową ciała, a jest przyspieszeniem z jakim poruszało się to ciało, t jest czasem ruchu ciała. Zauważmy, że pierwsze ciało ma ujemną wartość przyspieszenia, czyli porusza się z opóźnieniem. Wówczas otrzymujemy, że:

`v_(k1) = v_(p1)  + a_1  t\ =>\ v_(k1) = 0,8\ m/s - 0,08\ m/s^2*5\ s = 0,8\ m/s - 0,4\ m/s = 0,4\ m/s` 

`v_(k2) = v_(p2)  + a_2  t\ =>\ v_(k2) = 0\ m/s + 0,12\ m/s^2*5\ s = 0,6\ m/s` 


Uzupełniamy tabelę

Ciało Rodzaj ruchu Przyspieszenie Siła działająca na ciało

Szybkość dla 

`t = 5\ s` 

1. Jednostajnie opóźniony `-0,08\ m/s^2`  `-0,8\ N`  `0,4\ m/s` 
2. Jednostajnie przyspieszony `0,12\ m/s^2`  `1,2\ N`  `0,6\ m/s` 

 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Barbara Budny
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom