Na wykresie (rys. 3.6) przedstawiono... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Na wykresie (rys. 3.6) przedstawiono...

5
 Zadanie

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie

Z treści zadania wiemy, że każde z dwóch ciał ma masę:  

Z wykresu dołączonego do zadania odczytujemy, że:

 

 

Wiemy, że pęd ciała jest wprost proporcjonalny do szybkości ruchu. Z tego wynika, że jeżeli pęd ciała maleje, to jego szybkość również maleje oraz jeżeli pęd ciała rośnie, to jego szybkość również rośnie. Pęd ciała przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie p jest pędem ciała o masie m poruszającego się z prędkością v. Możemy zatem zapisać, że:

 

Wówczas:

 

 


Przyspieszenie

Przyspieszenie ciała przedstawiamy wzorem:

 

gdzie a jest przyspieszeniem, Δv jest zmianą prędkości, Δt jest zmianą czasu. Z tego wynika, że dla poszczególnych ciał otrzymujemy:

 

 


Siła działająca na ciało

Wiemy, że siła zmienia pęd ciała. Zmiana pędu ciała jest równa iloczynowi siły i czasu jej działania:

 

gdzie Δp jest tak zwanym popędem ciała (zmianą pędu), F jest siłą równą szybkości zmiany pędu, t jest czasem działania tej siły. Z tego wynika, że siłę działającą na ciała możemy przedstawić zależnością:

 

Oznacza to, że dla poszczególnych ciał otrzymujemy:


Szybkość dla  

Obliczamy najpierw szybkości początkowe dla poszczególnych ciał:

 

 

Wiemy, że przyspieszenie wynoszą:

 

Prędkość ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie vk jest prędkością końcową ciała, vp jest prędkością początkową ciała, a jest przyspieszeniem z jakim poruszało się to ciało, t jest czasem ruchu ciała. Zauważmy, że pierwsze ciało ma ujemną wartość przyspieszenia, czyli porusza się z opóźnieniem. Wówczas otrzymujemy, że:

 

 


Uzupełniamy tabelę

Ciało Rodzaj ruchu Przyspieszenie Siła działająca na ciało

Szybkość dla 

 

1. Jednostajnie opóźniony      
2. Jednostajnie przyspieszony      

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Barbara Budny
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
ISBN: 9788376808918
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom