Ciekawi świata 2 - Fizyka. Podręcznik zakres rozszerzony cz. 1 (Podręcznik, Operon)

W obwodzie przedstawionym na rysunku... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

W obwodzie przedstawionym na rysunku...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Dane:

`R_2=60\ Omega` 

`R_3 = 30\ Omega` 

`ccE = 120\ V` 

`R_z = 0` 

`I = 2\ A` 

Szukane:

`P_1 = ?` 

Rozwiązanie:

Korzystając z prawa Ohma dla całego obwodu otrzymujemy wzór:

`I = ccE/(R_z+R_w)` 

gdzie I jest natężeniem prądu płynącego przez obwód zamknięty o wartości siły elektromotorycznej `ccE`, który ma opór wewnętrzny Rw i zewnętrzny Rz. Z tego wynika, że dla naszego przypadku otrzymujemy, że opór zewnętrzny obwodu wynosi:

`I = ccE/(R_z+R_w)` 

`I = ccE/(R_z + 0)` 

`I = ccE/R_z \ \ \ \ |*R_z` 

`I  R_z = ccE \ \ \ \  |:I` 

`R_z = ccE/I` 

`R_z = (120\ V)/(2\ A)` 

`R_z = 60\ Omega` 

Zauważmy, że oporniki 1 i 2 połączone są równolegle, a układ tych oporników z opornikiem 3 połączony jest szeregowo. Z tego wynika, że możemy zapisać:

`R_(1,2) + R_3 = R_z \ \ \ \ |-R_3` 

`R_(1,2) = R_z - R_3` 

`R_(1,2) = 60\ Omega -30\ Omega` 

`R_(1,2) = 30\ Omega` 

Oznacza to, że opór opornika 1 będzie miał postać:

`1/R_1 + 1/R_2 = 1/R_(1,2)` 

`1/R_1 + 1/(60\ Omega) = 1/(30\ Omega) \ \ \ \ \ |*60\ Omega` 

`(60\ Omega)/(R_1) + 1 = 2 \ \ \ \ \ |-1` 

`(60\ Omega)/(R_1) = 1 \ \ \ \ \ |:60\ Omega` 

`1/(R_1) = 1/(60\ Omega)` 

`R_1 = 60\ Omega` 

Ponieważ oporniki 1 i 2 połączone są równolegle to napięcia wydzielone na tych opornikach są takie same:

`U_1 = U_2=U_(1,2)` 

Ponieważ układ oporników 1,2 z opornikiem 3 połączony jest szeregowo to:

`ccE = U_(1,2) + U_3` 

Z tego wynika, że:

`ccU_(1,2) + U_3 = ccE \ \ \ \ \ |-U_3` 

`ccU_(1,2)= ccE - U_3` 

`ccU_(1,2)= ccE - R_3  I` 

`ccU_(1,2)= 120\ V - 30\ Omega*2\ A` 

`ccU_(1,2)= 120\ V - 60\ V` 

`ccU_(1,2)=  60\ V` 

`ccU_1 =  60\ V` 

Moc urządzenia elektrycznego przedstawiamy wzorem:

`P = I*U` 

gdzie P jest mocą urządzenia elektrycznego podłączonego do napięcia U, przez które przepływa prąd o natężeniu I. Wówczas dla pierwszego opornika otrzymujemy, że:

`P_1 = I_1  U_1` 

`P_1 = U_1/R_1*U_1` 

`P_1 = U_1^2/R_1` 

`P_1 = (60\ V)^2/(60\ Omega)` 

`P_1 = (60*strike(60)\ V^2)/(strike(60)\ Omega)` 

`P_1 = 60\ W` 

Odp.: Moc wydzielona na pierwszym oporniku wynosi `60\ W.` 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Barbara Budny
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie