Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Świat fizyki 7, Zeszyt ćwiczeń

Rozwiązanie 1.

Waga nie pozostanie w równowadze. Ciężar obu kostek jest taki sam, ale ich objętości są różne. Siła wyporu zależy od objętości zanurzonego ciała, więc będzie większa dla ciała o większej objętości (a więc mniejszej gęstości). 


Rozwiązanie 2.

Waga jest w równowadze, ponieważ masy obu kostek są takie same. Zatem objętość kostki z aluminium musi być większa niż objętość kostki z żelaza. Stąd siła wyporu działająca na każdą z kostek po zanurzeniu w wodzie będzie różna (większa siła działa na kostkę o większej objętości). Po zanurzeniu kostek w wodzie waga nie będzie w równowadze.

Komentarze