Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Świat fizyki 7, Zeszyt ćwiczeń

Rozwiązanie 1.

Równowaga wagi została zachwiana. Kostki były jednakowe, ale

Komentarze