Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla szkoły podstawowej 7-8 (Zbiór zadań, WSiP )

Oblicz masę innego bloku... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"F"=1000\ "N"` 

`"n"=15` 

`"a"=0,1\ "m"/"s"^2` 

`mu=0,2` 

`"Szukane:"` 

`"m"="?"` 

Siła, z jaką ciągnięty był blok skalny wynosiła: 

`"F"_1="F"*"n"=1000\ "N"*15` 

`"F"_"1=15\ 000\ "N"`   

Natomiast siła tarcia wynosi: 

`"T"="m"*mu*"g"` 

Teraz z drugiej zasady dynamiki możemy obliczyć: 

`"a"="F"_"w"/"m"\ "/"*"m"` 

`"a"*"m"=("F"_"w"*strike"m")/strike"m"` 

`"a"*"m"="F"_"w"\ \ "/:a"` 

`(strike"a"*"m")/strike"a"="F"_"w"/"a"` 

`"m"="F"_"w"/"a"`   

Wiemy też, że siła wypadkowa wynosi:

`"F"_"w"="F"_1-"T"="F"_1-("m"*mu*"g")`    

Podstawiamy do wzoru na masę:

`"m"=("F"_1-("m"*mu*"g"))/"a"\ \ "/"*"a"` 

`"m"*"a"="F"_1-("m"*mu*"g")\ \ "/+ (m"*mu*"g")` 

`"m"*"a"+"m"*mu*"g"="F"_1` 

`"m"*("a"+mu*"g")="F"_1\ \ "/: (a"+mu*"g")`  

`"m"="F"_1/("a"+mu*"g")` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`"m"=(15\ 000\ "N")/(0,1\ "m"/"s"^2+0,2*10\ "m"/"s"^2)=(15\ 000\ "N")/(0,1\ "m"/"s"^2+2\ "m"/"s"^2)=(15\ 000\ "N")/(2,1\ "m"/"s"^2)` 

`"m"=7143\ "kg"` 

Odpowiedź: Ten blok skalny miał masę 7143 kg. 

 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Wojciech Kwiatek, Iwo Wrońśki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

11710

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie