Oblicz prędkości, które osiągnie... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 7 Klasa
  3. Fizyka

Oblicz prędkości, które osiągnie...

Ćwiczenie 7
 Zadanie

Ćwiczenie 8
 Zadanie

 

 

 

 

 

RZUT W DÓŁ.  

Kamień rzucony pionowo w dół porusza się z przyspieszeniem ziemskim o wartości:

 

Możemy więc przekształcić wzór na przyspieszenie ziemskie, żeby obliczyć zmianę prędkości kamienia:

 

 

 

 

 

W tym przypadku zmiana prędkości to różnica prędkości końcowej i początkowej, ponieważ prędkość końcowa jest większa niż początkowa (kamień spada, więc przyspiesza):

  

Możemy więc obliczyć prędkość końcową kamienia:

  

  

RZUT W GÓRĘ. 

Kamień rzucony w górę porusza się z opóźnieniem równym, co do wartości, przyspieszeniu ziemskiemu. Zmiana prędkości kamienia jest więc równa:

 

 

Różnica prędkości w tym przypadku jest jednak równa różnicy prędkości początkowej i końcowej, ponieważ ciało z czasem zmniejsza swoją prędkość:

  

Możemy więc obliczyć prędkość końcową kamienia:

 

 

 

Odpowiedź: Kamień rzucony pionowo w górę po 0,5 s osiąga prędkość 5 m/s, a rzucony w dół - 15 m/s. 

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Krzysztof Horodecki. Artur Ludwikowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
ISBN: 9788374209731
Autor rozwiązania
user profile

Ola

14776

Nauczyciel

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom