Zrozumieć fizykę. Maturalne karty pracy część 1. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era )

W tabeli zamieszczono masy jąder... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

W tabeli zamieszczono masy jąder...

4.2
 Zadanie

4.3
 Zadanie

4.4
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"m"_"H"=1,67262*10^-27\ "kg"`  

`"m"_"He"=6,64432*10^-27\ "kg"` 

`"E"_"s"=3,8*10^26\ "J"` 

`"c"=3*10^8\ "m"/"s"` 

`"Szukane:"` 

`"n"="?"` 

W treści tekstu zadania napisano, że w każdej reakcji syntezy cztery jądra wodoru zamianiają się w jedno jądro helu. Obliczmy więc różnicę mas jąder:

`Delta"m"=4*"m"_"H"-"m"_"He"=4*1,67262*10^-27\ "kg"-6,64432*10^-27\ "kg"=6,69048*10^-27\ "kg"-6,64432*10^-27\ "kg"=(6,69048-6,64432)*10^-27\ "kg"` 

`Delta"m"=0,04616*10^-27\ "kg"`  

Następnie skorzystajmy ze wzoru Einsteina:

`"E"=Delta"m"*"c"^2=0,04616*10^-27\ "kg"*(3*10^8\ "m"/"s")^2` 

`"E"=4,1544*10^-12\ "J"`  

Na koniec obliczamy liczbę reakcji syntezy:

`"n"="E"_"s"/"E"=(3,8*10^26\ strike"J")/(4,1544*10^-12\ strike"J")`  

`"n"=9,1*10^37`  

Odpowiedź: Liczba reakcji syntezy, która musi zachodzić wewnątrz Słońca, aby była zapewniona stałość emisji energii, wynosi 9,1∙ 1037.

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Joanna Borgensztajn, Walentyna Kakareka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

11719

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie