Oblicz wartość wektora indukcji... 4.7 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

 

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

Przyjmujemy, że stała magnetyczna wynosi:

 

Wykonajmy rysunek:

Wartość indukcji pola magnetycznego wytworzonego przez bardzo długi prostoliniowy przewodnik w odległości r od tego przewodnika przedstawiamy wzorem:

gdzie B jest indukcją pola magnetycznego wytworzonego przez bardzo długi przewodnik, przez który przepływa prąd o natężeniu I w odległości r od tego przewodnika, µ0 jest stałą magnetyczną. Z zadania wiemy, że każdym przewodniku płynie prąd o takim samym natężeniu:

 

Zauważmy, że odległość każdego przewodnika od punktu A jest taka sama:

 

Odległość ta jest połową przekątnej kwadratu o boku a:

 

 

Jeżeli natężenie prądu w przewodniku oraz odległość przewodnika od punktu, w którym badamy indukcję magnetyczną ma takie same wartości dla każdego przewodnika, to indukcja magnetyczna pochodząca od każdego przewodnika jest taka sama:

 

Wówczas:

 

 

 

Korzystając z rysunku zauważmy, że wypadkowa indukacja magnetyczna jest przekątną kwadratu, którego bok jest równy dwóm wektorom indukcji magnetycznej pochodzącej od jednego z przewodników:

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

 

Wykonajmy rysunek:

Zauważmy, że wektory B2 i B3 mają taki sam kierunek i wartości, lecz przeciwne zwroty. Oznacza to, że ich wypadkowa wynosi zero, dlatego możemy pominąć je w dalszych rozważaniach. Obliczmy odległość przewodników 4 i 1 od punktu A. Skorzystajmy z twierdzenia Pitagorasa:

 

 

 

   

Wówczas indukcja magnetyczna pochodząca od przewodnika 4 i 1 będzie miała postać:

 

 

 

      

Zauważmy, że wypadkowa indukcja magnetyczna jest dwukrotnością długości dłuższego boku trójkąta prostokatnego o przyprostokątnych x oraz połowie z x i przeciwprostokatnej o długości równej wektorowi indukcji magnetycznej pochodzącej od poszczególnych przewodników. Korzystając z twierdzenia Pitagoasa wyznaczm długość x:

 

 

 

 

 

Wówczas wypadkowa indukcja magnetyczna będzie miała postać:

 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

DYSKUSJA
user avatar
Vicky

30 listopada 2017
dzięki!
klasa:
Informacje
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302148033
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Dzielenie z resztą

Dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym otrzymujemy pewien iloraz oraz resztę. 


Sposób wykonywania dzielenia z resztą:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.

 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (pewna część nam pozostanie). Maksymalna liczba 3, które zmieszczą się w 23 to 7.

 3. `7*3=21` 

 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi `23-21=2` , zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.

 5. Poprawny zapis działania: `23:3=7 \ "r" \ 2` $$r.2$$


Przykłady:

 • `5:2=2 \ "r" \ 1` 
  Sprawdzenie:  `2*2+1=4+1=5` 

 • `27:9=3 \ "r" \ 0` 
  Sprawdzenie:  `3*9+0=27+0=27` 

 • `53:5=10 \ "r" \ 3` 
  Sprawdzenie: `10*5+3=50+3=53` 

 • `102:20=5 \ "r" \ 2` 
  Sprawdzenie:  `5*20+2=100+2=102` 


Zapamiętaj!!!

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

 • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

 • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom