Kalorymetr aluminiowy o masie 800 g zawiera 0,5 kg wody... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Kalorymetr aluminiowy o masie 800 g zawiera 0,5 kg wody...

Zadanie 8.50
 Zadanie

Zadanie 8.51
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

Z tablic odczytujemy, że:

  

 

 

 

 

 

W zadaniu podane mamy, że:

  

Oznacza to, że zmiana temperatury będzie wynosiła:

 

Obliczmy ciepło oddane przez parę. Będzie ono sumą ciepła potrzebnego do zmiany stanu skupienia pary wodnej oraz ciepła jakie jest potrzebne do ochłodzenia się wody do temperatury końcowej. Ciepło potrzebne do zmiany stany skupienia będzie wynosiło: 

 

Ciepło potrzebne do zmiany temperatury wody będzie wynosiło:

 

Wówczas całkowite ciepło jakie odda para wodna będzie wynosiło:

 

 

 

Teraz wyznaczymy ciepło pobrane przez lód. Będzie ono odpowiadało ciepłu, jakie jest potrzebne do zmiany stanu skupienia lodu:

 

Ciepło pobrane przez lód jest równe ciepłu oddanemu przez parę wodną. Dlatego możemy zapisać zależnośc, z której wyznaczamy masę lodu:

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru: 

 

  

 

 

Temperatura końcowa w tym wypadku wynosi:

 

Wówczas zmiana temperatury będzie wynosiła:

 

Ciepło pobrane przez układ do ogrzania będzie sumą ciepła potrzebnego do zmiany stanu skupienia lodu, ciepła potrzebnego do ogrzania wody powstałej z lodu do temperatury końcowej, ciepłem potrzebnym do ogrzania wody i kalorymetry do temperatury końcowej. Wzór na ciepło potrzebne do zmiany stanu skupienia lodu będzie wynosił:

 

Ciepło potrzebne do zmiany temperatury wody powstałej z lodu będzie miało postać:

 

Ciepło potrzebne do zmiany temperatury wody w kalorymetrze będzie miało postać:

 

Ciepło potrzebne do zmiany temperatury kalorymetru będzie miało postać:

 

Wówczas całkowite ciepło pobrane potrzebne do ogrzania układu będzie wynosiło:

 

  

Ciepło oddane w tym układzie będzie równe ciepłu jakie potrzebuje para do zmiany stanu skupienia:

 

Wiemy teraz, że ciepło pobrane przez układ będzie równe ciepłu oddanemu przez parę. Wyznaczmy z tej zależności temperaturę lodu:

 

 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

 

DYSKUSJA
user avatar
Sandra

4 czerwca 2018
Dzieki za pomoc :):)
klasa:
Informacje
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302148033
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równe długości.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na dwie równe części.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom