Klasa
II liceum
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 2. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Z wykresu możemy odczytać następujące wielkości: 

  

 

 

 

Korzystamy z równania Clapeyrona:

 

gdzie  jest ciśnieniem gazu doskonałego o objętości , który posiada  moli, a jego temperatura wynosi ,  jest stałą gazową. 

Wówczas temperaturę możemy przedstawić zależnością:

Komentarze