Mol gazu doskonałego poddano cyklowi zamkniętemu, składającemu... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Mol gazu doskonałego poddano cyklowi zamkniętemu, składającemu...

Zadanie 8.43
 Zadanie

Zadanie 8.44*
 Zadanie

Dla poszczególnych stanów mamy podane, że:

 

  

 

      

 

 

Korzystając z równania Clapeyrona otrzymujemy, że:

 

Wiemy, że:

  

Wówczas otrzymujemy, że:

 

  

    

Wiemy również, że:

         

Oznacza to, że mamy:

 

Z równania Clapeyrona wiemy, że:

 

Wówczas otrzymujemy, że:

 

 

Z równania Clapeyrona wiemy, że:

 

Z tego wynika, że:

 

Wówczas temperatura w stanie 2 i 4 wynosi:

 

 

 

Pierwiastkujemy:

  

 

 

Pracę użyteczną wykonaną przez gaz w tym cyklu wyznaczymy obliczając pole kwadratu jaki tworzy cykl pracy:

 

 

Z danych podanych w zadaniu wynika, że:

 

Wówczas otrzymujemy, że:

 

Z równania Clapeyrona wiemy, że:

 

Wówczas otrzymujemy, że:

 

 

     

 

Korzystamy z wzoru skróconego mnożenia:

 

Wówczas otrzymujemy, że:

  

 

 

  

 

 

W zadaniu podane mamy, że:

 

 

 

 

Z podpunktu a) wiemy, że:

 

Z podpunktu b) wiemy, że:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzorów:

 

 

 

Z tablic odczytujemy, że:

 

 

Zacznijmy od wyznaczenia ciepła pobranego w tym cyklu. Z wykresu widzimy, że proces 1->2 jest izochorycznym ogrzewaniem gazu, proces 2->3 jest izobarycznym rozprężaniem gazu, proces 3->4 jest izochorycznym oziębianiem gazu, proces 4->1 jest izobarycznym sprężaniem gazu. Z tego wynika, że ciepło pobrane jest sumą ciepła w procesie izochorycznego ogrzewania oraz izobarycznego rozprężania, ponieważ w tych procesach temperatura wzrasta:

 

Ciepła w poszczególnych procesach wyznaczymy korzystając z zależności:

 

 

Wówczas otrzymujemy, że:

  

 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

Wyznaczmy teraz sprawność tego cyklu:

 

gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

 

Wówczas otrzymujemy, że:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

  

DYSKUSJA
user avatar
Antoni

1

3 marca 2018
Dziena 👍
user avatar
facebook

1

16 stycznia 2018
supeł
user avatar
Angelika

2

30 października 2017
Dzięki!
user avatar
Lucjan

1

21 października 2017
dzieki!
klasa:
Informacje
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302148033
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Największy wspólny dzielnik (NWD)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6.
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9.
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.

 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20.
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.


Największy wspólny dzielnik 
dwóch liczb można znaleźć także wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. 

Aby znaleźć NWD dwóch liczb należy: 

 1. Rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. 

 2. Zaznaczyć wspólne dzielniki obu liczb. 

 3. Obliczyć iloczyn wspólnych czynników (zaznaczonych czynników).  

Przykład:

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom