Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 2 (Zbiór zadań, WSiP)

Współrzędna przyspieszenia ciężarka drgającego ruchem harmonicznym dana... 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Współrzędna przyspieszenia ciężarka drgającego ruchem harmonicznym dana...

Zadanie 7.18
 Zadanie

Zadanie 7.19
 Zadanie

Zadanie 7.20
 Zadanie

W zadaniu podane mamy, że:

`a_x(t) = -0,5pi^2\ (cm)/s^2 sin(0,5pi\ 1/s t+pi/3)` 

Wiemy, że ogólny wzór na współrzędną przyspieszenia ma postać:

`a_x(t) = -Aomega^2 sin(omegat+phi)` 

Z tego wynika, że:

`omega=0,5pi\ 1/s`  

`phi=pi/3` 

`-Aomega^2 = -0,5pi^2\ (cm)/s^2\ \ \ =>\ \ \ Aomega^2=0,5pi^2\ (cm)/s^2\ \ \ =>\ \ \ A* (0,5pi\ 1/s)^2=0,5pi^2\ (cm)/s^2\ \ \ =>` 

`=>\ \ \ A*0,25pi^2\ 1/s^2=0,5pi^2\ (cm)/s^2\ \ \ =>\ \ \ A=2\ cm ` 

 

`a)` 

Ogólny wzór na położenie ciała zależny od czasu w ruchu harmonicznym ma postać:

`x(t)=Asin(omegat+phi)` 

Dla naszego przypadku mamy, że:

`x(t) = 2\ cm*sin(0,5pi\ 1/s*t+pi/3)`   

 

`b)` 

Ogólny wzór na współrzedną prędkości zależną od czasu ma postać:

`v_x(t) = Aomega cos(omegat+phi)` 

Dla naszego przypadku mamy, że:

`v_x(t) = 2\ cm*0,5pi\ 1/s*cos(0,5pi\ 1/s*t+pi/3)` 

`v_x(t) = pi\ (cm)/s*cos(0,5pi\ 1/s*t+pi/3)` 

Obliczamy współrzędną dla czasu:

`t=0\ s` 

Wówczas otrzymujmy, że:

`v_x(0\ s) = pi\ (cm)/s*cos(0,5pi\ 1/s*0\ s+pi/3)= 3,14\ (cm)/s*cos(pi/3) = 3,14\ (cm)/s*1/2=1,57\ (cm)/s`  

DYSKUSJA
user profile image
Tadeusz

14 grudnia 2017
dzieki!!!!
user profile image
Helena

21 października 2017
dzięki!!!
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 2
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie