Autorzy:Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Na rysunku zobrazowano... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"a)"` 

Na rysunku zaznaczono liniami przerywanymi proste, wzdłuż których działają poszczególne siły. Ramię siły to najkrótszy odcinek łączący te proste z osią obrotu (zaznaczona na rysunku). W przypadku siły A odcinek ten jest równy zero, ponieważ prosta, wzdłuż której siła działa, przecina oś obrotu. Z rysunku wynika, że najdłuższe ramię ma siła D. 

Odpowiedź: Najdłuższe ramię ma siła D.  

`"b)"` 

Najmniejszą wartość ma moment siły A.

`"c)"` 

Momenty sił B i C mogą obrócić klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.